Giải bài 4 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất:

Đề bài

Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất:

- Nơi có lượng mưa cao nhất là ……………….. nằm ở khu vực ……………………………..

- Nơi có lượng mưa thấp nhất là ……………….. nằm ở khu vực ……………………………..

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng khai thác bản đồ/lược đồ.

Lời giải chi tiết

- Nơi có lượng mưa cao nhất là trên 2000mm, nằm ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Vịnh Ghi-nê, Trung Mỹ, Tây Nam Mê-hi-cô, Tây Âu,…

- Nơi có lượng mưa thấp nhất là dưới 200mm, nằm ở khu vực Bắc Á, Bắc Phi, Bắc Mĩ, Nam Cực, Tây Á,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài