Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau: Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

 • pic

  Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết: - Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 6, Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc:

 • pic

  Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 6, Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

Gửi bài Gửi bài