Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 32 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 58 trang 67 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong hình 1:

 • pic

  Bài 2 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 32 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào: Các cực, vòng cực, chí tuyến. Hãy trình bày tên từng đới khí hậu từ Bắc cực đến Nam cực và nói rõ giới hạn của từng đới.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung trong SGK và hình 1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây một số đặc điểm chủ yếu của mỗi đới:

Gửi bài Gửi bài