Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau: - Lưu lượng là gì?

 • pic

  Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 59 trong SGK và nội dung bài học, em hãy: - Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở hình dưới đây các từ: Sông chính, phụ lưu, chi lưu.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 34 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung trong SGK và sự hiểu biết của bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết.

 • pic

  Bài 4 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm mấy loại hồ? Đó là những loại hồ nào?

 • pic

  Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy: - Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.

Gửi bài Gửi bài