Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Địa lí 6, Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

 • pic

  Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 19 tập bản đồ Địa lí 6, Chọn các từ: uốn nếp, đứt gãy, xâm thực, phong hóa, núi lửa, bồi tụ, động đất rồi điền vào bảng dưới đây sao cho phù hợp.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 19 tập bản đồ Địa lí 6, Nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.

 • pic

  Bài 4 trang 19 TBĐ địa 6

  Giải bài 4 trang 19 tập bản đồ Địa lí 6, Những vùng nào trên thế giới có nhiều động đất và núi lửa?

Gửi bài Gửi bài