Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Địa lí 6, Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau: - Khí áp là ........... của không khí.

 • pic

  Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 27 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ý em cho là đúng: - Do có sự xen kẽ giữa lục địa và đại dương nên:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 27 tập bản đồ Địa lí 6, Điền tiếp tên các khí áp (cao hoặc thấp) và các loại gió vào chỗ chấm (...) ở hình 1.

Gửi bài Gửi bài