Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Địa lí 6, Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:

 • pic

  Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 26 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

 • pic

  Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Địa lí 6, Điền các số liệu về nhiệt độ: 0oC, 25oC, 8oC, 18oC vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

Gửi bài Gửi bài