Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 1, em hãy cho biết: - Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?).

 • pic

  Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất. Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 13 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:

 • pic

  Bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 13 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng. Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:

Gửi bài Gửi bài