Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 14 TBĐ địa 6

  Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào: - Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng.

 • pic

  Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng Ở xích đạo có:

 • pic

  Bài 4 trang 14 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng. Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

Gửi bài Gửi bài