Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 37 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

 • pic

  Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy: - Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài