Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng: - Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến ............

 • pic

  Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng. - Hình 2 thể hiện địa hình núi .......... vì ..........

 • pic

  Bài 4 trang 21 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 21 tập bản đồ Địa lí 6, Địa hình núi đá vôi (địa hình cácxtơ) có đặc điểm gì?

Gửi bài Gửi bài