Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Địa lí 6, Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội a, Yêu cầu - Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

 • pic

  Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài