Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 3 tập bản đồ địa 6, Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

 • pic

  Bài 1 trang 3 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

 • pic

  Bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:

 • pic

  Bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua ................

Gửi bài Gửi bài