Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 4 tập bản đồ Địa 6 - So sánh và nhận xét hình dạng các đường kinh tuyến ở hai bản đồ nêu trên.

 • pic

  Bài 4 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 5 tập bản đồ Địa 6, Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ (càng xa khu vực xích đạo) thì:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 5 tập bản đồ Địa 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Để học tập môn địa lí cần dựa vào bản đồ để:

 • pic

  Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Địa 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc:

Gửi bài Gửi bài