Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Địa lí 6, Em hãy điền các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN) vào trong các vòng tròn trong hình vẽ và bốn hướng vào bản đồ Việt Nam ở hình 1 trang 7.

 • pic

  Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào bản đồ (hình 2) em hãy: Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Địa lí 6, Hãy điền các hướng vào đầu mũi tên của hình 3.

 • pic

  Bài 4 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 8 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô ý em cho là đúng hoặc sai. Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

Gửi bài Gửi bài