Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

 • pic

  Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Địa lí 6, Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài