Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Em hãy cho biết: - Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

 • pic

  Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy: - Xác định độ cao của các điểm và điền tiếp vào bảng dưới đây:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?

Gửi bài Gửi bài