Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng: a, TP. Hồ Chí Minh

 • pic

  Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 2 trang 28 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là ................. trong khi đó ở bán đảo ................. và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát lược đồ “Phân bố lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

 • pic

  Bài 4 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 6

  Giải bài 4 trang 29 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy tìm và ghi lại tên, lượng mưa hai khu vực có lượng mưa cao nhất và thấp nhất:

Gửi bài Gửi bài