Bài 34 trang 84 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD = 1/2 DC. Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. Chứng minh rằng AI = IM.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh AC sao cho \(\displaystyle AD = {1 \over 2}DC\). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của \(BD\) và \(AM.\) Chứng minh rằng \(AI = IM.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác:

+) Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

+) Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

Lời giải chi tiết

Gọi \(E\) là trung điểm của \(DC\)

Trong \(∆ BDC\) ta có:

\(M\) là trung điểm của \(BC \;\;(gt)\)

\(E\) là trung điểm của \(CD \)

Nên \(ME\) là đường trung bình của \(∆ BCD\)

\(⇒ ME // BD\) ( tính chất đường trung bình của tam giác)

Suy ra: \(DI // ME\)

\(AD =\displaystyle {1 \over 2}DC\)  (gt)

\(DE = \displaystyle {1 \over 2}DC\) (theo cách vẽ)

\(⇒AD = DE\) nên D là trung điểm của AE. 

Trong \(\Delta AME\) có:

+) \(DI // ME\)

 +) \(D\) là trung điểm của \(AE\)

\(\Rightarrow\) \(ID\) là đường trung bình của \(\Delta AME.\)

\(\Rightarrow I\) là trung điểm của \(AM.\)

Nên \(AI = IM\)

Loigiaihay.com

 • Bài 35 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 35 trang 84 sách bài tập toán 8. Hình thang ABCD có đáy AB, CD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC. Chứng minh rằng ba điểm E, I, F thẳng hàng.

 • Bài 36 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 36 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, I theo thứ tự là trung điểm của AD, BC, AC...

 • Bài 37 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 37 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14 cm. Tính các độ dài MI, IK, KN.

 • Bài 38 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 38 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BD và CE cắt nhau ở G. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GB, GC. Chứng minh rằng DE // IK, DE = IK.

 • Bài 39 trang 84 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 39 trang 84 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AM, E là giao điểm của BD và AC...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close