Bài 34 trang 54 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 54 sách bài tập toán 8. Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau: a) -4x + 5 > 10 ; b) 2x + 100 < 99.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đưa ra hai số nguyên là nghiệm của bất phương trình sau:

a) \( - 4x + 5 > 10\)

b) \(2x + 100 < 90\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có :

\(x=-3\) và \(x=-4\) là nghiệm của bất phương trình vì:

\(\eqalign{  &  - 4.\left( { - 4} \right) + 5 = 16 + 5 = 21 > 10  \cr  &  - 4.\left( { - 3} \right) + 5 = 12 + 5 = 17 > 10 \cr} \)

b) Ta có :

\(x =  - 7\) và \(x =  - 8\) là nghiệm của bất phương trình vì:

\(2.\left( { - 7} \right) + 100 \)\(=  - 14 + 100 = 86 < 90\)

\(2.\left( { - 8} \right) + 100 \)\(=  - 16 + 100 = 84 < 90  \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài