Bài 39 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số : a) 2 > x ; b) -3 < x.

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập nghiệm của bất phương trình sau bằng kí hiệu tập hợp và biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số :

a) \(2 > x\)

b) \(-3 < x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết

a)  \(\left\{ {x|x < 2} \right\}\)

b)  \(\left\{ {x|x >  - 3} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài