Bài 36 trang 55 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 55 sách bài tập toán 8. Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau : a) Tổng của 2 lần số nào đó và 3 lớn hơn 12; b) Hiệu của 5 và 3 lần số nào đó nhỏ hơn 10.

Quảng cáo

Đề bài

Viết thành bất phương trình và chỉ ra hai nghiệm của nó từ các mệnh đề sau :

a) Tổng của \(2\) lần số nào đó và \(3\) lớn hơn \(12.\)

b) Hiệu của \(5\) và \(3\) lần số nào đó nhỏ hơn \(10.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc kĩ các câu rồi viết thành bất phương trình thích hợp.

- Áp dụng định nghĩa: Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Lời giải chi tiết

a) Bất phương trình : \(2x + 3 > 12.\)

Ta có: \(x = 6\) và \(x = 7\) là nghiệm của bất phương trình vì :

\(2.6 + 3 = 15 > 12\) và \(2.7 + 3 = 17 > 12.\)

b) Bất phương trình : \(5 – 3x < 10.\)

Ta có: \( x= 1\) và \(x = 2\) là nghiệm của bất phương trình vì :

\(5 - 3.1 = 2 < 10\) và \(5 - 3.2 =  - 1 < 10.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài