Bài 3 trang 82 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 82 sách bài tập toán 8. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 1, biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính độ dài \(x\) của các đoạn thẳng trong hình 1, 2 biết rằng các số trên hình cùng đơn vị đo là cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định lí Ta –lét: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

a) Xem hình 1

Xét \(∆ ABC\) có \(MN // BC\)

Theo định lí Ta –lét ta có:

\(\displaystyle {{AM} \over {MB}} = {{AN} \over {NC}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow {{17} \over {10}} = {x \over 9}\)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {{17.9} \over {10}} = 15,3\) (cm)

b) Xem hình 2

Xét \(∆ PQR\) có \(EF // QR\) và \(PR=PF+FR=20+15=35cm\)

Theo định lí Ta –lét ta có:

\(\displaystyle {{PE} \over {PQ}} = {{PF} \over {PR}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow{{16} \over x} = {{20} \over {35}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow x = {{16.35} \over {20}} = 28\) (cm).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài