Bài 2 trang 82 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 82 sách bài tập toán 8. Đoạn thẳng AB gấp năm lần đoạn thẳng CD; đoạn thẳng A’B’ gấp bảy lần đoạn thẳng CD...

Quảng cáo

Đề bài

Đoạn thẳng \(AB\) gấp năm lần đoạn thẳng \(CD\); đoạn thẳng \(A’B’\) gấp bảy lần đoạn thẳng \(CD\).

a. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(A’B’\).

b. Cho biết đoạn thẳng \(MN = 505cm\) và đoạn thẳng \(M’N’ = 707cm\), hỏi hai đoạn thẳng \(AB , A’B’\) có tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(MN\) và \(M’N’\) hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chọn \(CD\) làm đoạn thẳng đơn vị, biểu diễn \(AB; A'B'\) theo đoạn thẳng đơn vị. Từ đó ta tính được tỉ số \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} \).

b) Tính tỉ số \(\displaystyle {{MN} \over {M'N'}}\) rồi so sánh với tỉ số \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} \) (câu a).

Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết

a. Chọn \(CD\) làm đoạn thẳng đơn vị.

Theo đề bài, đoạn thẳng \(AB\) gấp năm lần đoạn thẳng \(CD\); đoạn thẳng \(A’B’\) gấp bảy lần đoạn thẳng \(CD\) 

Suy ra \(AB = 5\) (đơn vị), \(A’B’ = 7\) (đơn vị).

Vậy \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} = {5 \over 7}\)

b. Ta có:

\(\displaystyle {{MN} \over {M'N'}} = {{505} \over {707}} = {{101.5} \over {101.7}} = {5 \over 7}\)

Vì \(\displaystyle {{AB} \over {A'B'}} = {{MN} \over {M'N'}}= {5 \over 7} \) nên \(AB\) và \(A’B’\) tỉ lệ với \(MN\) và \(M’N’\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài