Bài 25 trang 138 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 138 sách bài tập toán 8. Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c.

a) Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình.

b) Hãy tìm diện tích toàn phần của mỗi hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân chiều cao.

- Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh cộng diện tích hai mặt đáy.

Lời giải chi tiết

* Hình a:

Diện tích xung quanh là: \((9 + 4 ).2.9 = 234\) (đvdt)

Diện tích mặt đáy là: \(9.4 = 36\) (đvdt)

Diện tích toàn phần: \(234 + 36.2 = 306\) (đvdt)

* Hình b:

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông, ta có: \({5^2} + {12^2} +  = 25 + 144 = 169\)

Suy ra cạnh huyền của tam giác vuông bằng \(13\).

Diện tích xung quanh là: \(( 5 + 13 + 12 ).20 = 600\) (đvdt)

Diện tích mặt đáy là: \(\displaystyle{1 \over 2}.5.12 = 30\) (đvdt)

Diện tích toàn phần là: \(600 + 30.2 = 660\) (đvdt)

* Hình c:

Diện tích xung quanh là: \((13 + 10 + 13 + 20).20 = 1120\) (đvdt)

Hình c có đáy là \(1\) hình thang cân, từ đáy nhỏ kẻ \(2\) đường thẳng vuông góc với đáy lớn, ta được \(1\) hình chữ nhật có cạnh bằng \(10\) nên \(2\) phần còn lại đáy lớn bằng nhau và bằng \((20-10):2=5\).

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có:

Chiều cao\(^2\)=\({13^2} - {5^2} = 169 - 25 = 144\)

Suy ra chiều cao của hình thang đáy là \(12\).

Diện tích đáy là: \(\displaystyle{{10 + 20} \over 2}.12 = 180\) (đvdt)

Diện tích toàn phần: \(1120 + 180.2 = 1480 \) (đvdt).

Loigiaihay.com

 • Bài 24 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 24 trang 137 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích ( mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

 • Bài 23 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 23 trang 137 sách bài tập toán 8. Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (…) kết quả bằng số ...

 • Bài 22 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 22 trang 137 sách bài tập toán 8. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là ...

 • Bài 21 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 21 trang 136 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai

 • Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Quảng cáo
close