Bài 22 trang 137 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 137 sách bài tập toán 8. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là ...

Quảng cáo

Đề bài

Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn \(AC_1\) là:

A. \(190cm\)                              B. \(150cm\)

C. \(130cm\)                              D. \(109cm\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago: Bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của các cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(ADC\) ta có:

\(A{C^2} = D{C^2} + A{D^2}\)

\(\Rightarrow AC = \sqrt {D{C^2} + A{D^2}} \)\(\, = \sqrt {{{40}^2} + {{120}^2}}  \)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(ACC_1\) ta có:

\(A{C_1}^2 = A{C^2} + C{C_1}^2\)

\( \Rightarrow A{C_1} = \sqrt {A{C^2} + C{C_1}^2} \)\(\,= \sqrt {{{40}^2} + {{120}^2} + {{30}^2}}  = 130\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 23 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 23 trang 137 sách bài tập toán 8. Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (…) kết quả bằng số ...

 • Bài 24 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 24 trang 137 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích ( mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

 • Bài 25 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 25 trang 138 sách bài tập toán 8. Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c...

 • Bài 21 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 21 trang 136 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai

 • Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Quảng cáo
close