Bài 22.1 Trang 27 SBT Hóa học 9

Giải bài 22.1 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau ? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ.

Quảng cáo

Đề bài

Kim loại nhôm và kim loại sắt có những tính chất hóa học nào giống nhau và khác nhau ? Dẫn ra những phản ứng hoá học để minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về nhôm tại đây

Xem lại lí thuyết về sắt tại đây.

Lời giải chi tiết

 • Những tính chất hoá học giống nhau : Nhôm, sắt có những tính chất hoá học của kim loại, như :

- Tác dụng với phi kim tạo oxit hoặc muối.

4Al + 3O2 → 2Al2O3      

3Fe + 2O2 → Fe3O4

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3                      

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

- Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) giải phóng khí hiđro ; Nhưng không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2                       

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

- Tác dụng với dung dịch của một số muối.

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu

 • Những tính chất hoá học khác nhau.

- Al tan trong dung dịch kiềm, Fe không tan trong dung dịch kiềm.

2Al + 2NaOH + 2H2O  ---> 2NaAlO2 + 3H2

- Al tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Al có hoá trị duy nhất là III, Fe tác dụng với các chất tạo hợp chất trong đó Fe có hoá trị II, hoá trị III. 

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2

- Al là kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn Fe :

2Al + Fe2O3  ----------> 2Fe + Al2O3

Loigiaihay.com

 • Bài 22.2 Trang 27 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.2 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Có một dung dịch gồm hai muối:

 • Bài 22.3 Trang 27 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.3 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào các ô trong bảng sau :

 • Bài 22.4 Trang 27 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.4 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau :

 • Bài 22.5 Trang 28 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.5 Trang 28 sách bài tập Hóa học 9. Có các kim loại : Al, Na, Cu, Ag.

 • Bài 22.6 Trang 28 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.6 Trang 28 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau :

Quảng cáo
close