Bài 22.3 Trang 27 SBT Hóa học 9

Giải bài 22.3 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc. Hãy cho biết những tính chất hoá học của chúng bằng cách đánh dấu (x) vào các ô trong bảng sau :

Quảng cáo

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại sau : natri, đồng, sắt, nhôm, bạc.

 

Natri

Đồng

Sắt

Nhôm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 

 

 

 

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

 

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 

 

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của kim loại tại đây 

Lời giải chi tiết

 

Natri

Đồng

Sắt

Nhôm

Bạc

a) Không tác dụng với dung dịch axit HCl

 

 x

 

 

 x

b) Tác dụng với dung dịch axit và dung dịch bazơ

 

 

  

       x 

 

c) Đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối

 

 

 x

 x

 

d) Tác dụng mãnh liệt với H2O

 x

 

 

 

 

 


Loigiaihay.com

Quảng cáo
close