Bài 22.4 Trang 27 SBT Hóa học 9

Giải bài 22.4 Trang 27 sách bài tập Hóa học 9. Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Một phần dãy hoạt động hoá học của kim loại được viết như sau :

Mg Zn Fe Pb Cu Ag

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Kim loại magie có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối.

B. Kim loại sắt có thể thế chỗ kim loại kẽm trong dung dịch muối.

C. Kim loại chì có thể thế chỗ kim loại sắt trong dung dịch muối.

D. Kim loại bạc có thể thế chỗ kim loại đồng trong dung dịch muối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại cách xây dựng dãy hoạt động hóa học của kim loại tại đây 

Lời giải chi tiết

Mg + ZnSO4  → MgSO4 + Zn

Đáp án A. 

Loigiaihay.com


Quảng cáo
close