Bài 22 trang 82 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 82 sách bài tập toán 8. Hình thang cân ABCD có AB// CD, AB < CD. Kẻ các đường cao AH, BK. Chứng minh rằng DH = CK.

Quảng cáo

Đề bài

Hình thang cân \(ABCD\) có \(AB// CD,\) \(AB < CD.\) Kẻ các đường cao \(AH,\) \(BK.\) Chứng minh rằng \(DH = CK.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác vuông \(AHD\) và \(BKC:\)

\(\widehat {AHD} = \widehat {BKC} = {90^0}\)

\(AD=BC\) (tính chất hình thang cân)

\(\widehat C = \widehat D\) (tính chất hình thang cân)

Do đó: \(∆ AHD = ∆ BKC\) (cạnh huyền, góc nhọn)

\( \Rightarrow DH = CK\) (hai cạnh tương ứng)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close