Bài 2 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8. Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không ......

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không :

a) \({x^3} + 3x = 2{x^2} - 3x + 1 \Leftrightarrow x =  - 1\)

b) \(\left( {z - 2} \right)\left( {{z^2} + 1} \right) = 2z + 5 \Leftrightarrow z = 3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của \(x\) hoặc của \(z\) vào hai vế của phương trình rồi so sánh kết quả của hai vế, từ đó xác định được tính đúng sai của các khẳng định đã cho. 

Lời giải chi tiết

a) \({x^3} + 3x = 2{x^2} - 3x + 1\) 

Thay \(x=-1\)  vào hai vế của phương trình, ta có :

- Vế trái: \({\left( { - 1} \right)^3} + 3.\left( { - 1} \right) =  - 1 - 3 =  - 4\)

- Vế phải: \(2{\left( { - 1} \right)^2} - 3.\left( { - 1} \right) + 1 \)\(= 2 + 3 + 1 = 6\ne 4\)

Vậy khẳng định trên sai.

b) \(\left( {z - 2} \right)\left( {{z^2} + 1} \right) = 2z + 5 \Leftrightarrow z = 3\)

Thay \(z = 3\) vào hai vế của phương trình, ta có :

- Vế trái: \(\left( {3 - 2} \right)\left( {{3^2} + 1} \right) = 1.10 = 10\)

- Vế phải: \(2.3 + 5 = 11\ne 10\)

Vậy khẳng định trên sai.

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Cho ba biểu thức 5x – 3 ; x^2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3). Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho ...

 • Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

Quảng cáo
list
close
Gửi bài