Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

Quảng cáo

Đề bài

Thử lại rằng phương trình \(2mx \,– 5 = - x + 6m \,– 2\) luôn luôn nhận \(x = 3\) làm nghiệm, dù \(m\) lấy bất cứ giá trị nào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại: Nghiệm của phương trình là giá trị của ẩn \(x\) thoả mãn (hay nghiệm đúng) phương trình.

Từ đó: Thay \(x = 3\) vào hai vế của phương trình rồi so sánh giá trị của hai vế, từ đó rút ra kết luận.

Lời giải chi tiết

Thay \(x = 3\) vào hai vế của phương trình, ta có:

+) Vế trái bằng \(2m.3 – 5 = 6m – 5\).

+) Vế phải bằng \((- 3) + 6m – 2 = 6m – 5\)

Lại có \(6m – 5=6m – 5\) với mọi \(m\).

Vậy, với mọi \(m\) thì phương trình  \(2mx – 5 = - x + 6m – 2\) luôn luôn nhận \(x = 3\) là nghiệm.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

 • Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

 • Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho phương trình m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4, trong đó m là một số.Chứng minh rằng : a) Khi m = - 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn....

 • Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài