Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân \(500g\), bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả \(50g\) thì cân thăng bằng. Nếu khối lượng mỗi gói hàng là \(x\) (gam) thì điều đó có thể được mô tả bởi phương trình nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khối lượng của ba quả cân nhỏ : \(50\times 3 = 150\;(g)\).

- Khối lượng mỗi gói hàng là \(x\) (gam) thì khối lượng hai gói hàng là \(2x\) (gam).

- Cân thăng bằng tức là khối lượng hai bên đĩa bằng nhau, từ đó lập được phương trình.

Lời giải chi tiết

Khối lượng của ba quả cân nhỏ là : \(50\times 3 = 150\;(g)\).

Khối lượng mỗi gói hàng là \(x\) (gam) thì khối lượng hai gói hàng là \(2x\) (gam).

Vì một bên đĩa cô đặt một quả cân \(500g\), bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả \(50g\) thì cân thăng bằng nên ta có thể mô tả bằng phương trình : \(2x + 150 = 500\).

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = - x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x - 2)(2x + 1) = 2 ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ....

 • Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

 • Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho phương trình m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4, trong đó m là một số.Chứng minh rằng : a) Khi m = - 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn....

Quảng cáo
list
close
Gửi bài