Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (m^2 – 4)x + 2 = m.Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: a) m = 2 ; b) m = -2 ; c) m = -2,2.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình \((m^2 – 4)x + 2 = m\).

Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau :

\(m = 2\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(m\) vào phương trình đã cho, sau đó áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để giải phương trình ẩn \(x\).

Lời giải chi tiết:

Khi \(m = 2\), phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left( {{2^2} - 4} \right)x + 2 = 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0x + 2 = 2 \Leftrightarrow 2 = 2(lđ) \cr} \)

Vậy phương trình đã cho có vô số nghiệm.

\(m = - 2\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(m\) vào phương trình đã cho, sau đó áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để giải phương trình ẩn \(x\).

Lời giải chi tiết:

Khi \(m = -2\), phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left[ {{{\left( { - 2} \right)}^2} - 4} \right]x + 2 =  - 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0x + 2 =  - 2 \Leftrightarrow 0x =  - 4 \,(vô \,lý)\cr} \)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

\(m = - 2,2\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(m\) vào phương trình đã cho, sau đó áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để giải phương trình ẩn \(x\).

Lời giải chi tiết:

Khi \(m = -2,2\) phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left[ {{{\left( { - 2,2} \right)}^2} - 4} \right]x + 2 =  - 2,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x + 2 =  - 2,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x =  - 2,2 - 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x =  - 4,2  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 4,2:0,84\cr  &  \Leftrightarrow x =  - 5 \cr} \)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm \(x = -5.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : a) 2(x + 1) = 3 + 2x ...

 • Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

 • Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

 • Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

 • Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close