Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : a) 2(x + 1) = 3 + 2x ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm :

LG a

\(2\left( {x + 1} \right) = 3 + 2x\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải các phương trình, từ đó tìm được tập nghiệm của phương trình.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2\left( {x + 1} \right) = 3 + 2x\)

\( \Leftrightarrow 2x + 2 = 3 + 2x\)

\( \Leftrightarrow 2x-2x = 3 - 2\)

\(\Leftrightarrow 0x = 1\) (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

LG b

\(2\left( {1 - 1,5x} \right) + 3x = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải các phương trình, từ đó tìm được tập nghiệm của phương trình.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2\left( {1 - 1,5x} \right) + 3x = 0\)

\( \Leftrightarrow 2 - 3x + 3x = 0 \Leftrightarrow 2 + 0x = 0\) (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

LG c

\(\left| x \right| =  - 1\)

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất : \(\left| x \right| \ge 0\) với mọi \(x\in\mathbb R.\)

Lời giải chi tiết:

Ta có \(VT=\left| x \right| \ge 0\) với mọi \(x\in\mathbb R.\) Mà \(VP=-1<0\)

Do đó phương trình \(\left| x \right| =  - 1\) vô nghiệm.

(Với VT là vế trái, VP là vế phải)

Loigiaihay.com

 • Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (m^2 – 4)x + 2 = m.Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: a) m = 2 ; b) m = -2 ; c) m = -2,2.

 • Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

 • Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

 • Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

 • Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close