Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị của \(k\), biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận \(x = 5\) làm nghiệm, phương trình còn lại nhận \(x = -1\) làm nghiệm: \(2x = 10\) và \(3 – kx = 2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải phương trình \(2x = 10\) ta thấy \(x=5\) là nghiệm của phương trình.

Khi đó \(x=-1\) là nghiệm của phương trình \(3-kx=2\). Thay \(x = -1\) vào phương trình \(3 – kx = 2\) ta tìm được giá trị của \(k\).

Lời giải chi tiết

Ta có:\(2x = 10⇔x =10: 2 ⇔ x=5\).

Vậy \(x = 5\) là nghiệm của phương trình \(2x = 10\).

Khi đó \(x = -1\) là nghiệm của phương trình \(3 – kx = 2\).

Thay \(x = -1\) vào phương trình \(3 – kx = 2\), ta có:

\(3 - k.(-1) = 2\)

\(⇔ 3 + k = 2 ⇔ k = - 1\)

Vậy \(k = -1\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close