Bài 15.4 trang 42 SBT Vật Lí 12

Giải bài 15.4 trang 42 sách bài tập vật lí 12. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

Đề bài

Đặt điện áp \(u = {U_0}cos(100\pi t - \dfrac{\pi }{6})(V)\) vào hai đầu đoạn mạch có \(R,L,C\) mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là \(i = {I_0}cos(100\pi t + \dfrac{\pi }{6})(A).\) Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. \(0,86.\)                         B. \(1,00.\)

C. \(0,71.\)                         D. \(0,50.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức hệ số công suất \(\cos \varphi \), \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i}\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(\varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} =  - \dfrac{\pi }{6} - \dfrac{\pi }{6} =  - \dfrac{\pi }{3}\)

Vậy hệ số công suất \(\cos \varphi  = \cos \left( { - \dfrac{\pi }{3}} \right) = 0,5\)

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài