Bài 15.11 trang 44 SBT Vật Lí 12

Giải bài 15.11 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C

Đề bài

Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở \(R,\) độ tự cảm \(L\) nối tiếp với một tụ điện có điện dung \(C.\) Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch \(U = 120V,\) ở hai đầu cuộn dây \({U_d} = 120V,\) ở hai đầu tụ điện \({U_C} = 120V.\) Xác định hệ số công suất của mạch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính tính hệ số công suất \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U_R}}}{U}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}U_d^2 = U_R^2 + U_L^2\\ \Rightarrow {U_L} = \sqrt {U_d^2 - U_R^2}  = \sqrt {{{120}^2} - U_r^2} (1)\end{array}\)

\(\begin{array}{l}{U^2} = {U_R}^2 + {({U_L} - {U_C})^2}\\ \Leftrightarrow {120^2} = {U_R}^2 + {({U_L} - 120)^2}(2)\end{array}\)

Từ (1)(2)\( \Rightarrow {120^2} = {U_R}^2 + {(\sqrt {{{120}^2} - U_R^2}  - 120)^2}\)

Giải được \({U_R} = 60\sqrt 3 V;{U_L} = 60V\)

Hệ số công suất \(\cos \varphi  = \dfrac{{{U_R}}}{U} = \dfrac{{60\sqrt 3 }}{{120}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài