Quảng cáo
 • pic

  Bài 17-18.1 trang 46 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 17-18.1 trang 46 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng.Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng

 • pic

  Bài 17-18.2, 17-18.3, 17-18.4 trang 47 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 17-18.2, 17-18.3, 17-18.4 trang 47 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Động cơ không đồng bộ ba pha được tạo ra trên cơ sở hiện tượng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 17-18.5, 17-18.6 trang 47 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 17-18.5, 17-18.6 trang 47 sách bài tập vật lí 12. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

 • pic

  Bài 17-18.7, 17-18.8 trang 48 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 17-18.7, 17-18.8 sách bài tập vật lí 12. Các quạt trần, quạt bàn mà ta thường dùng trong cuộc sống là

Gửi bài Gửi bài