Quảng cáo
 • pic

  Bài V.1, V.2, V.3 trang 80 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.1, V.2, V.3 trang 80 sách bài tập vật lí 12. Gọi nđ, nv và nl lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?

 • pic

  Bài V.4, V.5, V.6 trang 81 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.4, V.5, V.6 trang 81 sách bài tập vật lí 12. Vật nào dưới đây có thể phát ra tia hồng ngoại mạnh nhất ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài V.7, V.8, V.9 trang 81 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.7, V.8, V.9 trang 81 sách bài tập vật lí 12. Ánh sáng có bước sóng

 • pic

  Bài V.10, V.11, V.12 trang 82 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.10, V.11, V.12 trang 82 sách bài tập vật lí 12. Tia nào dưới đây không có bản chất là sóng điện từ?

 • pic

  Bài V.13 trang 82 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.13 trang 82 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm

 • pic

  Bài V.14 trang 82 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.14 trang 82 sách bài tập vật lí 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng : khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm

 • pic

  Bài V.15 trang 82 SBT Vật Lí 12

  Giải bài V.15 trang 82 SBT vật lí 12 Chiếu ánh sáng phát ra từ một đèn màu vào hệ thống hai khe của thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Trên màn quan sát ta thấy xuất hiện một hệ thống vạch màu đỏ và một hệ thống vạch màu lục.

Gửi bài Gửi bài