Bài 15.5 trang 43 SBT Vật Lí 12

Giải bài 15.5 trang 43 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

Đề bài

Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 cos\omega t\) (với \(U\) và \(\omega \) không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có \(R,L,C\) mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần \(R\) và độ tự cảm \(L\) của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung \(C\) thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là \(2U.\) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. \(2U\sqrt 2 .\)                       B. \(3U.\)

C. \(2U.\)                             D. \(U.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về bài toán  điện dung biến thiên để mạch điện có công suất cực đại.

Lời giải chi tiết

\(C\) thay đổi để công suất đạt cực đại khi mạch có hiện tượng cộng hưởng điện

\( \Rightarrow {Z_L} = {Z_C} \Rightarrow {U_L} = {U_C} = 2U\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài