Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 30cm. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu ?

 • pic

  Bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 trang 3, 4 sách bài tập vật lí 12.Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 SBT Vật Lí 12

  Giải 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 12. Một chất điểm dao động điều hòa

 • pic

  Bài 1.12 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.12 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà theo phương trình

 • pic

  Bài 1.13 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 24 cm và chu kì T = 4 s.

 • pic

  Bài 1.14 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Xét một cơ chế truyền và biến đổi chuyển động (H.1.1). Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì pit-tông dao động điều hoà

 • pic

  Bài 1.15 trang 5 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 12. Chọn trục x làm gốc để tính pha (H.1.2). Chứng minh rằng dao động của điểm P trên trục x theo phương trình

 • pic

  Bài 2.1, 2.2., 2.3 trang 6 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 6 sách bài tập vật lí 12. Một lò xo giãn ra 2,5 cm khi treo và nó một vật có khối lượng 250 g. Chu kì của con lắc được tạo thành như vậy là bao nhiêu ? Cho g = 10 m/s2.

 • pic

  Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 SBT Vật Lí 12

  Giải 2.4, 2.5, 2.6 trang 6 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo có cơ năng W=0,9J và biên độ dao động A=15cm. Động năng của con lắc tại li độ x = -5cm là

 • pic

  Bài 2.7, 2.8, 2.9 trang 7 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 2.7, 2.8, 2.9 trang 7 sách bài tập vật lí 12. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200 mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài