Quảng cáo
 • pic

  Bài 5.1, 5.2 trang 13 SBT Vật Lí 12

  Giải 5.1, 5.2 trang 13 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là

 • pic

  Bài 4.3, 4.4 trang 14 SBT Vật Lí 12

  Giải 5.3, 5.4 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5.5, 5.6 trang 14 SBT Vật Lí 12

  Giải 5.5, 5.6 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

 • pic

  Bài 5.7 trang 14 SBT Vật Lí 12

  Giải 5.7 trang 14 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là

 • pic

  Bài 5.8 trang 15 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 5.8 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt

 • pic

  Bài 5.9 trang 15 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 5.9 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là

 • pic

  Bài 5.10 trang 15 SBT Vật Lí 12

  Giải 5.10 trang 15 sách bài tập vật lí 12. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là

Gửi bài Gửi bài