Quảng cáo
 • pic

  Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 60 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 60 sách bài tập vật lí 12. Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?

 • pic

  Bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 60 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 23.5, 23.6, 23.7 trang 60 sách bài tập vật lí 12. Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 23.8 trang 61 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 23.8 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Hãy liệt kê tất cả các giai đoạn xử lí tín hiệu theo thứ tự từ đầu vào đến đầu ra của các máy sau đây:

 • pic

  Bài 23.9 trang 61 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 23.9 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm

 • pic

  Bài 23.10 trang 61 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 23.10 trang 61 sách bài tập vật lí 12. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15 pF đến 860 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên

Gửi bài Gửi bài