Quảng cáo
 • pic

  Bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 58 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 trang 58 sách bài tập vật lí 12. Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ?

 • pic

  Bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 58 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.4, 22.5, 22.6 trang 58 sách bài tập vật lí 12. Sóng điện từ có bước sóng 21m thuộc loại sóng nào dưới đây?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 22.7, 22.8 trang 59 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.7, 22.8 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Chọn phát biểu sai. Sóng điện từ truyền từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh có thể là

 • pic

  Bài 22.9 trang 59 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.9 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

 • pic

  Bài 22.10 trang 59 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.10 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Một nguồn phát sóng vô tuyến, đặt tại điểm O, phát ra một sóng có tần số 10MHz, biên độ 200V/m.

 • pic

  Bài 22.11 trang 59 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 22.11 trang 59 sách bài tập vật lí 12. Một anten parabol, đặt tại một điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc

Gửi bài Gửi bài