Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.1, 15.2, 15.3 trang 42 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.1, 15.2, 15.3 trang 42 sách bài tập vật lí 12. Đặt một điện áp xoay chiều, tần số f = 50Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R,L,C mắc nối tiếp

 • pic

  Bài 15.4 trang 42 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.4 trang 42 sách bài tập vật lí 12. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 15.5 trang 43 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.5 trang 43 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

 • pic

  Bài 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 trang 43 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 trang 43 sách bài tập vật lí 12. Cho mạch điện như Hình 15.1 Điện áp giữa hai đầu mạch AB là

 • pic

  Bài 15.10 trang 43 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.10 trang 43 sách bài tập vật lí 12. Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp, điện áp ở hai đầu đoạn mạch

 • pic

  Bài 15.11 trang 44 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.11 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C

 • pic

  Bài 15.12 trang 44 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.12 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Công suất điện tiêu thụ trong mạch là 80 W. Viết biểu thức của i.

 • pic

  Bài 15.13* trang 44 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 15.13* trang 44 sách bài tập vật lí 12. Mạch điện xoay chiều gồm một điện trở, một cuộn dây và một tụ điện ghép nối tiếp (H.15.2).

Gửi bài Gửi bài