Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.1, 11.2 trang 28 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 11.1, 11.2 trang 28 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về

 • pic

  Bài 11.3, 11.4, 11.5 trang 29 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 11.3, 11.4, 11.5 trang 29 sách bài tập vật lí 12. Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11.6, 11.7 trang 29 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 11.6, 11.7 trang 29 sách bài tập vật lí 12. Chỉ ra phát biểu sai. Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

 • pic

  Bài 11.8, 11.9, 11.10 trang 29 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 11.8, 11.9, 11.10 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Để có thể làm cho tiếng đàn organ nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổi

Gửi bài Gửi bài