Quảng cáo
 • pic

  Bài 34.1, 34.2, 34.3 trang 98 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.1, 34.2, 34.3 trang 98 sách bài tập vật lí 12. Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

 • pic

  Bài 34.4, 34.5, 34.6 trang 99 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.4, 34.5, 34.6 trang 99 sách bài tập vật lí 12. Thuật ngữ LAZE chỉ nội dung nào dưới đây?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 34.7, 34.8 trang 100 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.7, 34.8 trang 100 sách bài tập vật lí 12. Một nguyên tử hiđrô đang ở mức kích thích N (H.34.1). Một phôtôn có năng lượng £ bay qua. Phôtôn nào dưới đây sẽ không gây ra sự phát xạ cảm ứng của nguyên tử ?

 • pic

  Bài 34.9 trang 100 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.9 trang 100 sách bài tập vật lí 12. Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm laze là P = 10 W.

 • pic

  Bài 34.10 trang 100 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.10 trang 100 sách bài tập vật lí 12. Người ta dùng một laze CO2 có công suất P =10 W để làm dao mổ.

 • pic

  Bài 34.11 trang 101 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 34.11 trang 101 sách bài tập vật lí 12. Để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng người ta dùng một laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng

Gửi bài Gửi bài