Quảng cáo
 • pic

  Bài 9.1 trang 23 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.1 trang 23 sách bài tập vật lí 12. Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều từ A đến B. Đến đầu B của sợi dây thì sóng bị phản xạ trở lại.Tại B, sóng phản xạ

 • pic

  Bài 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.2, 9.3, 9.4 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Sóng dừng là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.5, 9.6, 9.7 trang 24 sách bài tập vật lí 12. Hãy chọn phát biểu đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

 • pic

  Bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.8, 9.9, 9.10 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng

 • pic

  Bài 9.11 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.11 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một sợi dây dài L được giữ chặt một đầu, còn đầu kia là nguồn dao động với biên độ nhỏ.

 • pic

  Bài 9.12 trang 25 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.12 trang 25 sách bài tập vật lí 12. Một dải lụa có độ dài l = 1,05 m một đầu gắn vào một cần rung R, rồi buông thõng theo phương thẳng đứng.

 • pic

  Bài 9.13 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.13 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Để chứng minh sự cộng hưởng âm, người ta thường làm thí nghiệm như Hình 9.1

 • pic

  Bài 9.14 trang 26 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 9.14 trang 26 sách bài tập vật lí 12. Một lò xo ống dài 1,2 m có đầu trên gắn vào một nhánh âm thoa, đầu dưới treo một quả cân.

Gửi bài Gửi bài