Quảng cáo
 • pic

  Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 122 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp?

 • pic

  Bài 40.4 trang 122 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 40.4 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Không kể hạt photon, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 40.5 trang 122 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 40.5 trang 122 sách bài tập vật lí 12. Trong phản ứng sau có bảo toàn khối lượng không?

Gửi bài Gửi bài